______________________________________________________

Кафедра грецької філології та перекладу
___________________________________________________________
Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 310а
Телефон: (0629) 58-82-04
E-mail: gph@mdu.in.ua
Facebook
Instagram


Завідувач кафедри – Жарікова Юлія Валентинівна


Кафедра грецької філології та перекладу є випусковою у структурі єдиного в Україні факультету грецької філології та перекладу і відіграє важливу роль у формуванні кадрової бази для подальшого розвитку співпраці між Україною, Грецією, Кіпром та осередками грецької діаспори у країнах світу.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»
- Середня освіта. Мова і література (новогрецька)
- Філологія. Мова і література (новогрецька)
- Філологія. Переклад (новогрецька)

ОС «Магістр»
- Філологія. Мова і література (новогрецька)
- Філологія. Переклад (новогрецька)Викладачі кафедри грецької філології та перекладу професійно володіють двома або трьома іноземними мовами, що надає можливість під час викладання новогрецької мови, написання курсових та кваліфікаційних робіт використовувати елементи компаративного аналізу мов. Також усі викладачі кафедри обов’язково проходять стажування у вищих навчальних закладах Греції та Кіпру, беруть участь у міжнародних наукових конференціях.

Педагогічний склад кафедри забезпечує роботу Екзаменаційного центру міжнародної сертифікації знань з новогрецької мови Міністерства освіти і релігії Грецької Республіки у МДУ. Маріупольський державний університет – перший виш в Україні, на базі якого у 2006 році був акредитований центр із правом проведення кваліфікаційних іспитів на здобуття міжнародного сертифікату з новогрецької мови та здійснення підготовки до них.Наукова діяльність кафедри

Викладачі кафедри грецької філології та перекладу проводять наукові дослідження відповідно до комплексної науково-дослідної теми кафедри:
- «Грецький лінгвокультурний простір» (номер держреєстрації 0116U000050).

Проблеми, які досліджуються у рамках комплексної науково-дослідної теми кафедри є провідними для викладачів-філологів. Різні аспекти цих тем висвітлювались у доповідях викладачів кафедри, представлених на міжнародних наукових конференціях, які проводились у Києві, Маріуполі, Запоріжжі, Острозі, Бердянську, Кіровограді, Кам’янці-Подільському тощо.

Наукові теоретичні здобутки викладачів кафедри мають на меті висвітлити лінгвокультурні та мовностилістичні особливості різних видів сучасного грекомовного дискурсу. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у поглибленні теоретичних положень когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, літературознавства.

З 2009-2010 н.р. кафедра грецької філології та перекладу започаткувала проведення круглих столів: «Етнолінгвістичні та когнітивні вектори розвитку сучасного мовознавства», «Актуальні питання лінгвістики, літератури та художнього перекладу», «Перспективні напрямки міжнародної наукової співпраці у галузі елліністичних студій і перекладу»; наукових читань: «Елліністика у вимірах перекладознавства і міжкультурних студій».

До участі у наукових заходах залучаються викладачі та студенти факультету грецької філології та перекладу. Матеріали круглих столів друкуються у спеціальному збірнику, де висвітлюються актуальні питання лінгвокультурології, соціо- та етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики та художнього перекладу.

З 2000 р. МДУ є базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з новогрецької мови, в якій беруть участь студенти-переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади, що проводиться у всіх університетах України, де вивчається новогрецька мова. Викладачі кафедри грецької філології та перекладу готують завдання для учасників, залучаючи до роботи в журі кращих викладачів-елліністів України. З 2009 р. переможці олімпіади отримують грошову премію від Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» (м. Нікосія, Кіпр).

Студенти спеціальностей «Мова і література (новогрецька)», «Переклад (новогрецька)» традиційно посідають призові місця, підтверджуючи своє лідерство у практичному володінні новогрецькою мовою.

З 2017 р. викладачі та студенти кафедри грецької філології та перекладу мають можливість пройти стажування в університетах Греції та Кіпру в рамках програми академічної мобільності «ERASMUS+»


Партнери кафедри:

- Генеральне консульство Греції в Маріуполі
- Федерація грецьких товариств України
- Маріупольське товариство греків
- Фонд «Анастасіос Г. Левендіс» (Кіпр)
- Педагогічний інститут Кіпру (Кіпр, Нікосія)
- Почесне Генеральне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі
- Університет Кіпру (Кіпр, Нікосія)
- Університет Фракії ім. Демокрита (Республіка Греція, м. Комотині)
- Відкритий університет Кіпру (Кіпр, Нікосія)
- Яннінський університет (Греція, Янніна)
- Атенський національний університет імені І. Каподистрії
- Университет Західної Македонії
- Греко-Українська торгово-промислова палата Греції (Греція, Пірей)
- Центр вивчення англійської мови «Оксфорд» (Маріуполь)
- Школа английского языка "Mrs. Hudson" (Мариуполь)
- Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 імені Героя України Бойка В.С. Маріупольської міської ради Донецької області"
- Маріупольська спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів №46 Маріупольської міської ради Донецької області