______________________________________________________________

Кафедра слов'янської філології та перекладу
___________________________________________________________________
Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 310
Телефон: (0629) 58-82-19
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram


Завідувач кафедри – Педченко Олена Василівна


Кафедра слов’янської філології та перекладу Маріупольського державного університету здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями та освітніми програмами:

- 035 Філологія, спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), освітня програма «Філологія. Переклад (українська, російська, польська)»
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи викладачем вищого навчального закладу, філологом-дослідником, філологом, гідом-перекладачем, перекладачем, перекладачем технічної літератури, редактором-перекладачем, менеджером, секретарем-референтом, завідувачем відділів міжнародних зв'язків, у засобах масової інформації, видавництвах, рекламних агенціях, консультаційних рекламних службах, науково-дослідних установах, у навчальних закладах різних типів.

- 035 Філологія, спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), освітня програма «Філологія. Мова та література (російська)»
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи в освітній, науковій та видавничій сферах, є фахівцями з питань історії російської та слов’янських мов, соціолінгвістики, теорії мови, володіють найновішою інформацією з цієї галузі гуманітарного знання, готові надавати освітні, науково-довідкові та редакторські послуги, здатні проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених у цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в аспекті власного становлення як фахівця вищої кваліфікації.

- 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова і література (російська), освітня програма «Середня освіта. Мова і література (російська)»
Випускники мають достатній кваліфікаційний рівень для роботи у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях (вчитель російської мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, педагог-організатор); засобах масової інформації (коректор та редактор у засобах масової інформації та видавництвах, завідувач певних відділів певних галузей радіомовлення й телебачення, диктор на телебаченні та радіо); бібліотеках, музеях, архівах, наукових, науково-дослідних, науково-інформаційних державних установах (працівник бібліотеки, музею, архіву, співробітник, секретар-референт науково-дослідних та науково-інформаційних установ, консультант зв’язків із громадськістю в управлінських організаціях).Перелік профільних дисциплін

Наукова діяльність

Особливістю наукової роботи викладачів кафедри є різноспрямованість інтересів (проблеми лінгвістики, літературознавства, перекладознавства), які об’єдналися у виконанні комплексної наукової теми кафедри № 0121U108019 «Компаративістика: слов'янські мови та літератури в крос-культурній перспективі» (керівники: О.І. Гусєва і О.В.Педченко)

Викладачі кафедри з 2009 року проводять інтернет-семінар з міжнародною участю, а з 2011 року – Міжнародну інтернет-конференцію молодих учених, студентів та аспірантів «Сучасні славістичні студії: основні напрями та перспективи досліджень», що сприяє розвитку наукової комунікації із вченими України та зарубіжжя.

Кафедра слов’янської філології та перекладу є членом українського відділення Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури, що входить до структури ЮНЕСКО, і співпрацює з провідними університетами світу.

Кафедра координує роботу Центру польської культури, який було створено для забезпечення вивчення і популяризації польської мови, літератури та культури.

Викладачі кафедри підтримують творчі здібності студентів і дають можливість їх реалізувати, про що свідчать вистави театральної студії «Антракт», кінолекторій «Фаgost» та літературний альманах «Колаж» (керівник – завідувач кафедри Педченко Олена Василівна), діяльність студентських наукових товариств «ПереКЛАДач» (керівник – доцент кафедри Гайдук Неллі Анатоліївна) та «Колаж» (керівники – доценти Нікольченко Тамара Марківна і Волік Наталія Анатоліївна).

Партнери кафедри:

- Бюро перекладів «Майстер»
- Донецький національний університет імені В. Стуса
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Запорізький національний університет
- Сілезький університет в Катовицях (Польща)
- Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)
- Софійський університет імені святого Климента Охридського (Болгарія)
- Північний університет UniNorte (Парагвай)
- Маріупольський міський технологічний ліцей
- Маріупольський технічний ліцей
- Маріупольський міський навчально-виховний комплекс гімназія-школа №27 Маріупольської міської ради Донецької області (Школа №27 гімназія)
- Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
- Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"
- Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №63
- Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41