13:33
Онлайн-лекція для студентів факультету грецької філології та перекладу на тему "Використання поетичних творів у навчанні мови"

Маріупольський державний університет та Фракійський університет імені Демокрита пов’язує багаторічне наукове, академічне та творче співробітництво. Міжнародні партнерські відносини із ЗВО Греції, зокрема університетом Фракії, становлять пріоритетні напрямки стратегії розвитку МДУ.

На запрошення кафедри грецької філології та перекладу та у рамках реалізації договору про співробітництво між Маріупольським державним університетом та Фракійським університетом імені Демокрита 7 травня відбулась онлайн-лекція викладачів Марії Дімасі, професорки, заст. завідувача кафедри мови, філології та культури країн Причорномор’я факультету класичних та гуманітарних наук Фракійського університету ім. Демокрита та Ангелікі Музакіті, д-ра історичних наук, фахівця з балканістики, члена викладацького складу кафедри мови, філології та культури країн Причорномор’я Фракійського університету ім. Демокрита на тему: "Використання поетичних творів у навчанні мови: приклади викладання новогрецької мови".


В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і викладачів. Один з таких ефективних прийомів навчання – використання віршованих матеріалів на заняттях іноземної мови. Наведені факти визначили тему онлайн-лекції викладачів університету Фракії.


Лекторки презентували практичні матеріали та результати використання поетичних текстів у викладанні іноземної мови на прикладі новогрецької як другої або іноземної. Під час лекції було зазначено, що впровадження поетичних віршованих текстів на заняттях з новогрецької мови сприяє збагаченню словникового запасу учнів, що вивчають мову батьківщини демократії та колиски світової культури як іноземну, більш вірному розумінню і активному продукуванню усного та писемного мовлення, що в свою чергу стимулює активізацію уяви і сприяє створенню умов для творчого вираження думок здобувачів освіти.


Після закінчення лекції відбулося жваве обговорення та було запропоновано провести ряд спільних проєктів із залученням студентів 1-3 курсів ОС «Бакалавр», які вивчають новогрецьку мову в обох університетах для підвищення рівня практичної підготовки майбутніх філологів та перекладачів новогрецької мови та надання можливості спілкування української та грецької студентської молоді.

Переглядів: 166 | Додав: Деканат
Всього коментарів: 0